จดหมายขอบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลจากฌาปนสถาน

ใช้เทมเพลตจดหมายที่สามารถเข้าถึงได้นี้เพื่อขอรับสำเนาระเบียนบรรพบุรุษที่เสียชีวิต จดหมายได้แนบได้แนบซองจดหมายติดสแตมป์พร้อมระบุที่อยู่ถึงตัวเอง และข้อเสนอในการชำระค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าหรือการทำสำเนา

Word

จดหมายขอบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลจากฌาปนสถาน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว