จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)

ใช้จดหมายปะหน้าที่เรียบง่ายนี้แนบไปพร้อมกับประวัติย่อตามลำดับเวลาของคุณ เข้ากันกับแม่แบบประวัติย่อที่เรียบง่าย

Word

จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว