จดหมายปะหน้า (สีฟ้า)

ใช้เทมเพลตที่จัดรูปแบบเอาไว้ล่วงหน้านี้เพื่อเขียนจดหมายปะหน้าที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อแนบคู่ไปกับประวัติย่อของคุณ ใช้แกลเลอรีธีม สี และฟอนต์เพื่อกำหนดสีและฟอนต์ด้วยตนเอง นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

จดหมายปะหน้า (สีฟ้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว