จดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการพลาดการจัดส่ง

ให้ลูกค้าของคุณทราบเมื่อพวกเขาพลาดการจัดส่งสินค้าของพวกเขา เทมเพลตจดหมายที่สามารถเข้าถึงได้นี้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการพยายามจัดส่ง และร้องขอให้พวกเขาติดต่อกลับเพื่อจัดกำหนดการสำหรับวันที่จัดส่งใหม่

Word

จดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการพลาดการจัดส่ง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว