ช่องว่างหนึ่งช่อง (ว่าง)

เอกสารที่ทันสมัยเว้นช่องว่างหนึ่งช่องแบบธรรมดา เอกสารนี้เหมาะสำหรับเอกสารส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเว้นช่องว่างหนึ่งช่อง การจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับเอกสารนี้: ฟอนต์: Calibri, 11 point ระยะห่างย่อหน้า: เว้นระยะขอบหนึ่งครั้ง: 1" (ทุกด้าน)

Word

ช่องว่างหนึ่งช่อง (ว่าง)

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว