ตัวจับเวลาชั้นเรียน (นาฬิกา)

ให้ชั้นเรียนของคุณมีวิธีดูเวลาที่เหลืออยู่สำหรับการทดสอบและกิจกรรมในชั้นเรียน

PowerPoint

ตัวจับเวลาชั้นเรียน (นาฬิกา)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว