ตัวติดตามการจำหน่ายตั๋ว

ติดตามการจำหน่ายตั๋วสำหรับกิจกรรมของคุณด้วยเทมเพลตนี้ซึ่งจะติดตามจำนวนของตั๋วที่ถูกจำหน่ายไปแล้วได้สูงสุดสามระดับราคาที่แตกต่างกัน และคำนวณยอดรวมที่ได้จากการจำหน่ายตั๋ว

Excel

ตัวติดตามการจำหน่ายตั๋ว

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว