ตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน

นายจ้างจะพบว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์ในการติดตามการฝึกอบรมพนักงานของพวกเขา ใส่ชื่อหลักสูตรและชื่อพนักงาน แล้วใช้บันทึกการฝึกอบรมเพื่อจดบันทึกว่าใครได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ใครผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ระบุไว้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลตารางทำให้ง่ายต่อการจัดแบ่งข้อมูลแยกย่อย

Excel

ตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว