ตัววางแผนการเดินทาง

เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เทมเพลตตัววางแผนการเดินทางนี้เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถยนต์ และยังสามารถแจกแจงค่าใช้จ่ายต่อบุคคลได้อีกด้วย

Excel

ตัววางแผนการเดินทาง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว