ตัววางแผนความคิด

วางแผนโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตนี้โดยแสดงขั้นตอนที่คุณต้องทำ ซึ่งมีการจ่ายงานให้กับสมาชิกในทีม สถานะของงาน และแหล่งข้อมูลของโครงการ

Excel

ตัววางแผนความคิด

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว