ตัวสร้างบัญชีแยกประเภท

ตัวสร้างนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างบัญชีแยกประเภทตามลักษณะส่วนบุคคลได้ คุณสามารถเลือกจำนวนคอลัมน์ทั้งหมด น้ำหนักและสีของเส้นขอบ ตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ ใส่แถวที่เป็นแถบสี และอื่นๆ!

Excel

ตัวสร้างบัญชีแยกประเภท

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว