นามบัตรที่มีโลโก้ (10 ใบต่อหน้า)

นามบัตรเหล่านี้มีเค้าโครงแนวนอนและตัวแทนโลโก้ที่มุมบนขวา เทมเพลตสามารถพิมพ์นามบัตรได้ 10 ใบต่อหนึ่งหน้า

PowerPoint

นามบัตรที่มีโลโก้ (10 ใบต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว