นามบัตรเค้าโครงแนวนอนที่ไม่มีโลโก้ (10 ใบต่อหน้า)

นามบัตรแบบเรียบง่ายเหล่านี้มีเค้าโครงแนวนอนพร้อมข้อความแบบจัดกึ่งกลาง และชื่อของคุณเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เทมเพลตสามารถพิมพ์นามบัตรได้ 10 ใบต่อหนึ่งหน้า

PowerPoint

นามบัตรเค้าโครงแนวนอนที่ไม่มีโลโก้ (10 ใบต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว