นามบัตรเค้าโครงแนวนอนแบบมีโลโก้และชื่อแบบตัวพิมพ์ใหญ่

นามบัตรที่เรียบง่ายนี้มีเค้าโครงแนวนอนพร้อมข้อความและโลโก้แบบจัดกึ่งกลาง โดยชื่อของคุณจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เทมเพลตนี้จะพิมพ์นามบัตร 10 ใบต่อกระดาษขนาด 8.5"x11" หนึ่งแผ่น และเข้ากันได้กับกระดาษนามบัตรมาตรฐาน

PowerPoint

นามบัตรเค้าโครงแนวนอนแบบมีโลโก้และชื่อแบบตัวพิมพ์ใหญ่

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว