นามบัตรเค้าโครงแนวนอนแบบมีโลโก้และตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นชื่อ

นามบัตรที่เรียบง่ายนี้มีเค้าโครงแนวนอนพร้อมข้อความและโลโก้แบบจัดกึ่งกลาง โดยอักษรตัวแรกของชื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เทมเพลตนี้จะพิมพ์นามบัตร 10 ใบต่อกระดาษขนาด 8.5"x11" และเข้ากันได้กับกระดาษนามบัตรมาตรฐาน

PowerPoint

นามบัตรเค้าโครงแนวนอนแบบมีโลโก้และตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นชื่อ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว