นามบัตร (ลวดลายสีแดง, 10 ใบต่อหน้า)

ใช้เทมเพลตนามบัตรนี้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนบุคคลที่ตรงตามความต้องการ เปลี่ยนลักษณะโดยใช้ธีม Word ในตัว เวอร์ชันนี้มีแนวตัดเพื่อช่วยในการตัดนามบัตรออก ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้กระดาษสำหรับทำนามบัตรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว

Word

นามบัตร (ลวดลายสีแดง, 10 ใบต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว