นามบัตร (แมลงเต่าทองและหัวใจ จัดกึ่งกลาง 10 ใบต่อหน้า)

นามบัตรไม่จำเป็นต้องจริงจังมากเกินไปก็ได้ แจกนามบัตรส่วนตัวเหล่านี้ที่มีลายแมลงเต่าทองและหัวใจสีแดงให้กับเพื่อนๆ และครอบครัว พิมพ์ได้ 10 ใบต่อหน้า โดยจัดกึ่งกลาง

PowerPoint

นามบัตร (แมลงเต่าทองและหัวใจ จัดกึ่งกลาง 10 ใบต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว