บัตรขอบคุณ (แบบรูปพืชผล)

แม่แบบนี้ประกอบด้วยบัตรขอบคุณที่ต่างกันสองแบบ ประดับด้วยลวดลายเพชรสีเขียวสลับ งานเย็บปักสีส้มสดใส และบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ค้นหาแม่แบบที่ตรงกันในชุดงานออกแบบรูปพืชผล โดยการคลิกการเชื่อมโยง ดูเพิ่มเติม ที่ด้านบน

Word

บัตรขอบคุณ (แบบรูปพืชผล)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว