บัตรขอบคุณ

เทมเพลตบัตรขอบคุณที่สามารถเข้าถึงได้นี้มีบัตรขนาด 4.25 x 5.5 นิ้ว (ขนาด A2) สองบัตรต่อหน้า และใช้ได้กับ y 3379, 5315, 8315 และ 8317. พิมพ์ตามที่เป็นอยู่ หรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณเองเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ ว่างภายใน

Word

บัตรขอบคุณ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว