บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ (แบบริบบิ้นสีม่วง)

ส่งบัตรเชิญริบบิ้นสีม่วงที่หรูหรานี้เพื่อเชิญผู้อื่นเข้าร่วมงานเลี้ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิด งานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา หรือเหตุการณ์พิเศษอื่นๆ

PowerPoint

บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ (แบบริบบิ้นสีม่วง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว