บัตรเชิญ (แบบรูปดวงอาทิตย์และผืนทราย)

แม่แบบบัตรเชิญเข้าร่วมงานปาร์ตี้นี้ออกแบบเป็นรูปดวงอาทิตย์และผืนทรายและประกอบด้วยชื่อบัตรเชิญ คำอธิบายการจัดงาน บุคคลที่ติดต่อ วันที่และสถานที่ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ค้นหาแม่แบบที่ตรงกันในชุดการออกแบบรูปดวงอาทิตย์และผืนทราย โดยการคลิกการเชื่อมโยง ดูเพิ่มเติม ที่ด้านบน

Word

บัตรเชิญ (แบบรูปดวงอาทิตย์และผืนทราย)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว