บันทึกแคลอรีและไขมันของอาหารรายวัน

บันทึกอาหารที่คุณรับประทานทุกวันพร้อมกับแคลอรีที่ได้และน้ำหนักของไขมันเป็นกรัม และเทมเพลตนี้จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ของไขมันในอาหารของคุณเพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกทางโภชนาการที่ดีที่สุด นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Excel

บันทึกแคลอรีและไขมันของอาหารรายวัน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว