บานหน้าต่างรูปลายระบบนิเวศน์

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการนำเสนองานแต่ละครั้งด้วยการใช้เทมเพลตที่มีธีมระบบนิเวศน์ในรูปแบบจอกว้าง (16X9) นี้ รูปถ่ายธรรมชาติของท้องฟ้า ผืนน้ำและหญ้าจะช่วยเตือนให้ผู้ชมของคุณนึกถึงพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ปกป้อง คุณครูทั้งหลายอาจลองพิจารณาใช้เทมเพลตนี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บางประเภทด้วย

PowerPoint

บานหน้าต่างรูปลายระบบนิเวศน์

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว