ปฏิทินตารางสอน

ปฏิทินตารางสอนนี้สามารถใช้ได้ทุกปี ใช้สีที่กำหนดเองได้ในแท็บ ปฏิทิน บน Ribbon เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่แสดงในแต่ละเดือน แม่แบบนี้มีแมโครที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยไมโครซอฟท์ เพื่อให้แม่แบบใช้ฟังก์ชันได้เต็มรูปแบบ ให้คลิก เปิดใช้งานแมโคร เมื่อถูกพร้อมท์ระหว่างดาวน์โหลด

Word

ปฏิทินตารางสอน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว