ปฏิทินนักเรียน (จันทร์)

เทมเพลตปฏิทินแบบ 12 เดือนสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะนี้ได้แยกแท็บสำหรับแต่ละเดือนออกจากกัน และสามารถใช้กับปีต่างๆ ได้ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและตารางเรียนได้โดยวันครบกำหนดส่งจะถูกเน้นโดยอัตโนมัติ

Excel

ปฏิทินนักเรียน (จันทร์)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว