ปฏิทินปีการศึกษา 2557-2558 (กรกฎาคม-มิถุนายน)

เทมเพลตปฏิทินการศึกษาพื้นหลังสีขาวแบบแขวนผนังนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 และสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2558 โดยใช้รูปแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คุณสามารถกำหนดสีได้เองและใช้สไลด์มาตรฐาน 3 สไลด์ที่ตอนท้ายเพื่อเพิ่มเนื้อหางานนำเสนอ หรือคุณอาจคัดลอกสไลด์ของเดือนต่างๆ ไปยังงานนำเสนออื่นก็ได้

PowerPoint

ปฏิทินปีการศึกษา 2557-2558 (กรกฎาคม-มิถุนายน)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

แท็บปฏิทินสีเขียวชอุ่ม (สีดำ) Excel
ปฏิทินแสดงภาพประกอบตามฤดูกาลปี 2558 (จ-อา) PowerPoint
ปฏิทินปีการศึกษาของวิทยาลัย Excel
ปฏิทินนักเรียน (จันทร์) Excel

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว