ปฏิทินปีต่างๆ

เทมเพลตปฏิทินนี้คือเทมเพลตสุดท้ายที่คุณต้องการ เนื่องจากสามารถกำหนดให้เป็นปีใดก็ได้ ซึ่งจะพิมพ์บน 2 หน้าโดยมี 6 เดือนต่อหน้าและพื้นที่สำหรับบันทึกย่อ

Excel

ปฏิทินปีต่างๆ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว