ปฏิทินปี 2018 (จ.-อา.)

เทมเพลตปฏิทินปี 2018 นี้มีสไลด์แยกต่างหากสำหรับแต่ละเดือนในรูปแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ใส่การนัดหมายและเหตุการณ์สำหรับวันต่างๆ หรือ คุณสามารถคัดลอกหน้าเดือนต่างๆ เพื่อเพิ่มลงในงานนำเสนออื่น ใช้ปฏิทินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

PowerPoint

ปฏิทินปี 2018 (จ.-อา.)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว