ปฏิทินภาพถ่าย (จ.)

ธุรกิจขนาดเล็ก (หรือใครก็ตาม) สามารถใช้เทมเพลตปฏิทินนี้เพื่อนำไปโปรโมตได้ ปฏิทินี้สามารถกำหนดเป็นปีใดก็ได้ มีพื้นที่ที่เว้นไว้สำหรับข้อมูลที่อยู่ และพื้นที่สำหรับภาพถ่ายที่เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย

Excel

ปฏิทินภาพถ่าย (จ.)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว