ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)

เทมเพลตปฏิทินนี้สามารถนำไปใช้โดยธุรกิจขนาดเล็ก (หรือบุคคลใดก็ได้) เพื่อเป็นวัสดุส่งเสริมการขาย เทมเพลตปฏิทินนี้สามารถกำหนดเองให้เป็นปีไหนก็ได้ มีพื้นที่ว่างจัดสรรสำหรับข้อมูลที่อยู่ และมีที่ว่างสำหรับรูปถ่ายซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นรูปตัวคุณเองได้อย่างง่ายดาย

Excel

ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว