ปฏิทินสีเขียวชอุ่ม

เลือกปีที่ต้องการ จากนั้นเทมเพลตปฏิทินแบบหน้าเดียวนี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ พิมพ์รายการของวันสำคัญต่างๆ แล้ววันเหล่านั้นจะถูกเน้นบนปฏิทิน

Excel

ปฏิทินสีเขียวชอุ่ม

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว