ปฏิทินแสดงภาพประกอบตามฤดูกาลปี 2018 (จ.-อา.)

เทมเพลตปฏิทินนี้มีภาพประกอบที่ต่างกันของแต่ละเดือนในรูปแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ภาพประกอบจะสอดคล้องกับฤดูกาลต่างๆ ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง เพิ่มการนัดหมาย เหตุการณ์ และโอกาสพิเศษอื่นๆ และพิมพ์

PowerPoint

ปฏิทินแสดงภาพประกอบตามฤดูกาลปี 2018 (จ.-อา.)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว