ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร (สีเขียว)

นี่คือประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรทั่วไปซึ่งมีเส้นขอบสีเขียวที่ดูเป็นทางการ สามารถใช้งานได้กับสถานการณ์และผู้ชมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ฃผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่สำเร็จหลักสูตร โครงการ หรืองานใดๆ สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่พิมพ์ชื่อของผู้รับและเปลี่ยนแปลงข้อความอื่นๆ ในประกาศนียบัตรให้เหมาะกับแต่ละโอกาส ให้พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด 8 ½ X 11

PowerPoint

ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร (สีเขียว)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว