ป้ายชื่อที่อยู่ (ลายหมี)

ใช้เทมเพลตป้ายชื่อที่อยู่นี้เพื่อสร้างป้ายชื่อที่อยู่ลายหมีสีสันสดใสของคุณเอง ใช้ได้กับ Avery 5160 และกระดาษที่คล้ายกันในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อหนึ่งหน้า

Word

ป้ายชื่อที่อยู่ (ลายหมี)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว