ภาพรวมหลักสูตรวิชาการ (จอกว้าง)

คุณครูจะแสดงความคาดหวังที่มีต่อชั้นเรียนในวันแรกของการเรียน เตรียมความพร้อมนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา งานที่มอบหมาย โครงการ เครื่องมือ และสื่อการสอนโดยใช้เทมเพลตภาพรวมหลักสูตรนี้ ซึ่งมีเนื้อหาตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและครอบคลุมประเด็นหลักๆ ได้ ดีไซน์นี้ใช้ธีมอิออนสีแดงในรูปแบบจอกว้าง (16:9)

PowerPoint

ภาพรวมหลักสูตรวิชาการ (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว