ระยะร่นสันปก 2" (4 ต่อหน้า)

ใส่ป้ายชื่อให้กับสมุดบันทึกของคุณด้วยเทมเพลตระยะร่นสันปกที่สามารถเข้าถึงได้นี้ เทมเพลตมีสี่ระยะร่น 2 นิ่วต่อหน้าและทำงานกับ Avery 89107 ได้ คลิกลิงก์ดูเพิ่มเติมทางด้านบนสำหรับขนาดเพิ่มเติม

Word

ระยะร่นสันปก 2" (4 ต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว