รายการการอ้างอิงสำหรับประวัติย่อ (แบบเน้นทางด้านทักษะ)

ถ้าจำเป็นต้องมีรายการการอ้างอิง ให้ใช้เอกสารนี้เพื่อจัดรูปแบบรายการของคุณอย่างรวดเร็ว คู่กับรูปแบบประวัติย่อที่เน้นทางด้านทักษะ

Word

รายการการอ้างอิงสำหรับประวัติย่อ (แบบเน้นทางด้านทักษะ)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ประวัติย่อ (แบบใช้งาน) Word
ประวัติย่อ Word
ประวัติย่อพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการสอบรับรองมาตรฐาน Word
จดหมายปะหน้า Word

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว