รายการงานของโครงการของกลุ่ม

ทุกคนในทีมงานจะทราบว่ามีงานใดที่พวกเขาต้องทำให้เสร็จ และทราบวันครบกำหนดของงานได้ด้วยเทมเพลตรายการงานนี้

Excel

รายการงานของโครงการของกลุ่ม

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว