รายการงานประจำวัน

จัดระเบียบด้วยเทมเพลตรายการงานประจำวันเทมเพลตนี้ มีรายการเฉพาะสำหรับเหตุการณ์สำคัญ โอกาสพิเศษ และวันหยุด นอกจากนี้ รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันจะช่วยให้คุณติดตามงานได้ตลอดเวลา ใส่วันที่ในกล่องสีเหลืองเพื่อเน้นงานสำหรับวันนั้นๆ

Excel

รายการงานประจำวัน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

การระดมความคิดร่วมกัน Excel
กำหนดการงานรายสัปดาห์ Excel
เวิร์กชีตการระดมความคิด Excel
ตัวติดตามกิจกรรม Excel

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว