รายการสิ่งที่ต้องทำที่มีตัวติดตามความคืบหน้า

ติดตามของงานของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานนี้ ตั้งลำดับความสำคัญ สถานะ วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสิ้น! โดยอัตโนมัติ นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Excel

รายการสิ่งที่ต้องทำที่มีตัวติดตามความคืบหน้า

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว