รายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

ใช้รายงานการประชุมเหล่านี้ในการบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นตาม Robert's Rules of Order รายงานการประชุมรวมถึงการเรียกจัดประชุม การโทรเข้าร่วมประชุม การอนุมัติรายงานการประชุมล่วงหน้า การเปิดประชุม ธุรกิจใหม่ และการเลื่อน เช่นเดียวกับชื่อของเลขานุการที่ส่งรายงานการประชุมและผู้อนุมัติ นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

รายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว