รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ใช้แม่แบบนี้ในการรายงานสถานะระดับสูงของโครงการหลายโครงการพร้อมๆ กัน ใช้ตารางและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อการกำหนดค่าเองได้อย่างง่ายดาย

Excel

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว