ลำดับชั้นแผนผังองค์กร (จอกว้าง)

แสดงภาพโครงสร้างขององค์กรด้วยแผนผังองค์กรที่สร้างขึ้นพร้อมรูปภาพ SmartArt โดยลำดับชั้นแต่ละระดับจะมีกล่องข้อความสำหรับตำแหน่งของพนักงานหรือสมาชิกในทีมของธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มชื่อในระดับเดียวกันหรือสร้างระดับใหม่ในลำดับชั้นนั้นด้วยเค้าร่างของกล่องข้อความรูปภาพ SmartArt ได้ ภาพนิ่งนี้ออกแบบมาในรูปแบบจอกว้างและสามารถนำไปใช้เป็นงานนำเสนอแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอที่ใหญ่กว่าก็ได้

PowerPoint

ลำดับชั้นแผนผังองค์กร (จอกว้าง)

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว