สมุดคะแนน

ครูเพียงแค่เพิ่มชื่อนักเรียน การมอบหมายงาน และคะแนน เพื่อเริ่มทำงาน Excel จะคำนวณคะแนนรวม เปอร์เซ็นต์ และเกรดตัวอักษรให้คุณเอง ทั้งยังรวมคำแนะนำวิธีใช้ไว้ด้วย แม่แบบนี้มีแมโครที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยไมโครซอฟท์ เพื่อให้แม่แบบใช้ฟังก์ชันได้เต็มรูปแบบ ให้คลิก เปิดใช้งานแมโคร เมื่อถูกพร้อมท์ระหว่างดาวน์โหลด

Excel

สมุดคะแนน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว