สมุดงานอ้างอิงสำหรับ Ribbon ของ SharePoint Server

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง SharePoint Server 2007 ใน SharePoint Server 2010 สมุดงานของ Excel มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งเก่าต่างๆ และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน SharePoint Server 2010

Excel

สมุดงานอ้างอิงสำหรับ Ribbon ของ SharePoint Server

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว