สินค้าคงคลังในคลังสินค้า

เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามและรักษาตำแหน่งที่ตั้งช่องสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการพิมพ์รายการเลือก ตั้งค่าสถานะเมื่อถึงเวลาการสั่งซื้อใหม่ เรียกใช้ข้อมูลในช่องเฉพาะ และติดตามมูลค่าสินค้าคงคลัง

Excel

สินค้าคงคลังในคลังสินค้า

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว