สเตชันเนอรีฤดูหนาว

ส่งคำทักทายวันหยุดและวันปีใหม่ด้วยสเตชันเนอรีฤดูหนาวนี้ ที่มีคำทักทายวันหยุดและรูปภาพกีฬาฤดูหนาว สามารถปรับเทมเพลตให้พอดีกับมาตรฐานของกระดาษขนาดต่างๆ (จดหมาย กฎหมาย ผู้บริหาร บัตร และอื่นๆ) ได้อย่างง่าย นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

สเตชันเนอรีฤดูหนาว

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว