สเตชันเนอรีวันหยุด (ที่มีลายน้ำลูกกวาด)

ใช้เทมเพลตสเตชันเนอรีวันหยุดที่ดูสนุกสนานนี้สำหรับการติดต่อทางจดหมายหรือจดหมายข่าวครอบครัวของคุณ หน้าจะถูกใส่หมายเลขหน้า และพื้นหลังจะปรากฎบนแต่ละหน้าใหม่เมื่อคุณพิมพ์ สามารถปรับเทมเพลตให้พอดีกับมาตรฐานของกระดาษขนาดต่างๆ (จดหมาย กฎหมาย ผู้บริหาร บัตร และอื่นๆ) ได้อย่างง่าย นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

สเตชันเนอรีวันหยุด (ที่มีลายน้ำลูกกวาด)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว