สไลด์แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นรูปวงกลม (สีขาวบนพื้นหลังสีน้ำเงิน) แบบจอกว้าง

ดูว่าใครเป็นใครในบริษัทของคุณด้วยแผนผังองค์กรนี้ ซึ่งจะแสดงรูปภาพพนักงานในกรอบวงกลมตามลำดับชั้นในองค์กร (เทมเพลตจอกว้าง รูปแบบขนาด 16X9)

PowerPoint

สไลด์แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นรูปวงกลม (สีขาวบนพื้นหลังสีน้ำเงิน) แบบจอกว้าง

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

SmartArt สำหรับกระบวนการแบบเป็นระยะ (สีฟ้าและน้ำเงิน) ในรูปแบบจอกว้าง PowerPoint
กราฟิก SmartArt แบบกระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น (หลากหลายสีบนพื้นสีเทา) แบบจอกว้าง PowerPoint
สาแหรกตระกูล PowerPoint

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว