สไลด์ไดอะแกรมไทม์ไลน์ SmartArt (สีขาวบนพื้นสีเทาเข้ม แบบจอกว้าง)

ติดตามวันที่หลักและงานโรงเรียนหรืองานธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แนวนอนนี้ ลูกศรบอกทิศทางพร้อมวงกลมใช้สีเพื่อระบุความคืบหน้าของกิจกรรม (รูปแบบจอกว้าง 16:9)

PowerPoint

สไลด์ไดอะแกรมไทม์ไลน์ SmartArt (สีขาวบนพื้นสีเทาเข้ม แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว